• P?edstavení pod ?irým nebem

Zvláštní ustanovení týkající se představení v NaturTheater Bad Elster

Možnost přesunutí termínu / Varianta při nepříznivém počasí

U vybraných představení si vyhrazujeme pro případ nepříznivého počasí možnost přesunutí akce do divadla König Albert Theater resp. do KunstWandelhalle či do Königliches Kurhaus. Rozhodnutí pro tuto variantu musí být učiněno nejpozději do 12.00 hod. v den konání představení. O aktuálním stavu se lze informovat na stránkách NaturTheater Bad Elster resp. v turistických informacích Bad Elster (037437/53 900).

U některých představení v NaturTheater lze předem naplánovat jejich přeložení do König Albert Theater (systém referenčních míst). V tomto případě mají rezervace skupiny 1 a 2 zajištěno místo v König Albert Theater. Objednané vstupenky ostatních cenových skupiny (3 a 5 a také 11 a 12) nemají nárok na místo - v tomto případě bude vrácena kupní cena! Na vstupenkách, které opravňují k návštěvě představení v divadle König Albert Theater, je příslušné referenční místo uvedeno, na ostatních vstupenkách je uvedeno "bez nároku na místo".

Vstupenky na sedadla bez referenčního místa musí být v případě vyprodaného představení v König Albert Theater vráceny nejpozději do 14 dnů po zrušeném představení v turistických informacích Bad Elster, Kgl. Kurhaus, 08645 Bad Elster s uvedením bankovního spojení pro úhradu ceny vstupenky. Případně uhrazené poplatky za předprodej, provize nebo jiné poplatky nebudou refundovány. Refundaci lze provést pouze bankovním převodem. Vstupenky, na něž byla uplatněna sleva, mohou být vráceny pouze společně. Vstupenky, které budou vráceny později, nemohou být z účetních důvodů refundovány.

Všeobecná pravidla pro představení pod širým nebem

Představení v NaturTheater Bad Elster se - není-li oznámeno jinak - konají i v případě nepříznivého počasí. Proto žádáme naše hosty, aby tomu přizpůsobili také svůj oděv (žádné deštníky!). Pláštěnky lze zakoupit na pokladně před představením (do vyprodání zásob).

Pokud i přesto bude nutno po minimálně 20 minutách trvání představení toto představení v důsledku vyšší moci ukončit, není - jak je to u akcí pod širým nebem obvyklé - nárok na snížení ceny či opakování. Jakákoliv náhrada je vyloučena. Za nenavštívená představení se neposkytuje náhrada. Bude-li představení zrušeno nebo přesunuto již před začátkem (např. z důvodu trvale špatného počasí), zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro případné náhradní představení (bude uvedeno na místě či sděleno telefonicky) resp. je lze do 14 dnů vyměnit za vstupenky na jiné uvedení.

Nechce-li návštěvník navštívit jiné představení, musí vstupenky vrátit nejpozději do 14 dnů po zrušeném představení do turistických informací Bad Elster, Kgl. Kurhaus, 08645 Bad Elster s uvedením bankovního spojení k refundaci ceny. Případně uhrazené poplatky za předprodej, provize nebo jiné poplatky nebudou refundovány. Refundaci lze provést pouze bankovním převodem. Vstupenky, na něž byla uplatněna sleva, mohou být vráceny pouze společně. Vstupenky, které budou vráceny později, nemohou být z účetních důvodů refundovány.