• Sí?

Naše síť:

Kooperace a partnerství

Kooperace a partnerství mají pro kulturní práci v Bad Elsteru nejen rozhodující význam, nýbrž jsou zároveň také důležitým stavebním kamenem dalšího rozvoje města kultury a festivalů ve prospěch celého regionu. Proto bychom chtěli na tomto místě představit také naše přátele, sítě a kooperační partnery z nejrůznějších oblastí a poděkovat jim tak za úspěšnou spolupráci:

Kommunen, Verbände, Stiftungen, Fördervereine und sonstige Institutionen:

Kulturpartner: